Последни Новини Аврен

Последни новини Аврен и областта. Новините от Аврен и региона извлечени от Гугъл. Добавете Новини Аврен в Отметки и бързо открийте последните новини.

[feedzy-rss feeds="https://www.google.bg/alerts/feeds/05765690234714047390/1261775059194083868" max="12" feed_title="yes" target="_blank" title="120" meta="yes" summary="yes" summarylength="380" thumb="yes" size="100" default="https://i.stack.imgur.com/30P4Y.png" keywords_title="Аврен"]

Видео

Аврен е село в Североизточна България. То е административен център на община Аврен, област Варна и отстои на 7 км северозападно от село Садово. Предишното му име е Момино.

Селото е разположено в източната част на Дунавската хълмиста равнина, в южните полегати склонове на Авренското плато, на височина 360 метра на морското равнище. Климатът се характеризира като умереноконтинетален. Почвите са излужени черноземи.

История

Географското положение на Авренското плато обуславя значението му при заселването на района. Запазени са свидетелства за антични селища, светилище на бог Херос, две ранновизантийски крепости и скален манастир. В северозападната част на платото се намират останките на средновековна крепост от времето на Византия и Първа българска държава, чието запазено през вековете название е Петрич кале. Тя се намира на 4 км северно от село Аврен, в едноименната защитена местност. Повече информация