Чумата по овцете и козите: Мълчание по време на чума!

Чумата по овцете и козите – плод на емоция ли са тежките упреци на фермерите? Липсата на опровержения от институциите – това акт на мълчаливо съгласие ли е?

  Николай Марков: В България няма реална банкова система!